Usługi z zakresu stomatologii i protetyki – gwarancja


Na wykonane w naszym gabinecie wypełnienia, rekonstrukcje, protezy oraz korony porcelanowe udzielamy 12-miesięcznej gwarancji.

Warunki otrzymania gwarancji:

 • zachowywanie higieny jamy ustnej
 • wykonywanie zabiegów zleconych przez lekarza
 • odbywanie wizyt kontrolnych zaleconych przez lekarza
 • prace protetyczne zostają objęte gwarancją po zrealizowaniu planu leczenia protetycznego zleconego przez lekarza

Gwarancja nie obejmuje:

 • prac tymczasowych
 • wypełnień w zębach mlecznych
 • powtórnego leczenia kanałowego, jeśli ząb był wcześniej leczony w innym gabinecie
 • prac, wypełnień, które wykonano na życzenie Pacjenta, a lekarz poinformował o braku gwarancji

 

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • niestosowania się do zaleceń lekarza (wizyty kontrolne)
 • niedostatecznej higieny jamy ustnej
 • urazów mechanicznych
 • schorzeń przyzębia
 • chorób ogólnoustrojowych
 • nierealizowania w pełni leczenia protetycznego (np. braku podparcia bocznych zębów)
Almadent